Апартаменти за продажба

Продажба директно от строител. Повече информация за свободни апартаменти и цени може да получите на тел. 0893 074 219


ОБЕКТ ПЛОЩ m2 СТАТУС ПЛАН
Подземен паркинг     виж
вх. А, ет. 2     виж
Ап. 1, вх. А, ет. 2 81.93 продаден виж
Ап. 2, вх. А, ет. 2 54.33 продаден виж
Ап. 3, вх. А, ет. 2 55.56 продаден виж
Ап. 4, вх. А, ет. 2 65.79 продаден виж
Ап. 5, вх. А, ет. 2 63.84 продаден виж
вх. А, ет. 3     виж
Ап. 6, вх. А, ет. 3 84.86 продаден виж
Ап. 7, вх. А, ет. 3 55.60 продаден виж
Ап. 8, вх. А, ет. 3 55.74 продаден виж
Ап. 9, вх. А, ет. 3 65.91 свободен виж
Ап. 10, вх. А, ет. 3 63.95 продаден виж
вх. А, ет. 4     виж
Ап. 11, вх. А, ет. 4 84.92 продаден виж
Ап. 12, вх. А, ет. 4 55.60 продаден виж
Ап. 13, вх. А, ет. 4 55.68 продаден виж
Ап. 14, вх. А, ет. 4 65.91 продаден виж
Ап. 15, вх. А, ет. 4 63.95 продаден виж
вх. А, ет. 5     виж
Ап. 16, вх. А, ет. 5 84.86 продаден виж
Ап. 17, вх. А, ет. 5 55.60 продаден виж
Ап. 18, вх. А, ет. 5 55.74 продаден виж
Ап. 19, вх. А, ет. 5 65.91 продаден виж
Ап. 20, вх. А, ет. 5 63.95 продаден виж
вх. А, ет. 6     виж
Ап. 21, вх. А, ет. 6 82.20 продаден виж
Ап. 22, вх. А, ет. 6 55.60 продаден виж
Ап. 23, вх. А, ет. 6 55.73 продаден виж
Ап. 24, вх. А, ет. 6 65.91 продаден виж
Ап. 25, вх. А, ет. 6 63.95 свободен виж
вх. А, ет. 7     виж
Ап. 26, вх. А, ет. 7 71.25 свободен виж
Ап. 27, вх. А, ет. 7 55.89 продаден виж
Ап. 28, вх. А, ет. 7 55.68 продаден виж
Ап. 29, вх. А, ет. 7 65.97 свободен виж
Ап. 30, вх. А, ет. 7 63.95 продаден виж
вх. А, ет. 8     виж
Ап. 31, вх. А, ет. 8 74.02 свободен виж
Ап. 32, вх. А, ет. 8 47.03 свободен виж
Ап. 33, вх. А, ет. 8 110.02 свободен виж
Ап. 34, вх. А, ет. 8 56.42 свободен виж
вх. Б, ет. 2     виж
Ап. 1, вх. Б, ет. 2 70.45 свободен виж
Ап. 2, вх. Б, ет. 2 55.48 продаден виж
Ап. 3, вх. Б, ет. 2 63.42 продаден виж
Ап. 4, вх. Б, ет. 2 136.06 продаден виж
вх. Б, ет. 3     виж
Ап. 5, вх. Б, ет. 3 66.65 продаден виж
Ап. 6, вх. Б, ет. 3 55.60 продаден виж
Ап. 7, вх. Б, ет. 3 55.84 свободен виж
Ап. 8, вх. Б, ет. 3 86.06 продаден виж
вх. Б, ет. 4     виж
Ап. 9, вх. Б, ет. 4 66.71 продаден виж
Ап. 10, вх. Б, ет. 4 82.26 продаден виж
Ап. 11, вх. Б, ет. 4 132.56 продаден виж
вх. Б, ет. 5     виж
Ап. 12, вх. Б, ет. 5 63.65 продаден виж
Ап. 13, вх. Б, ет. 5 55.60 продаден виж
Ап. 14, вх. Б, ет. 5 149.61 продаден виж
вх. Б, ет. 6     виж
Ап. 15, вх. Б, ет. 6 66.65 продаден виж
Ап. 16, вх. Б, ет. 6 55.60 продаден виж
Ап. 17, вх. Б, ет. 6 149.61 продаден виж
вх. Б, ет. 7     виж
Ап. 18, вх. Б, ет. 7 66.29 свободен виж
Ап. 19, вх. Б, ет. 7 55.26 продаден виж
Ап. 20, вх. Б, ет. 7 81.46 продаден виж
Ап. 21, вх. Б, ет. 7 59.47 свободен виж